månadsarkiv: februari 2016

Predikar med synth och trummaskin

Bottenvikens Silverkyrka

En musikgenre som går under namnet VäckelseAcid. En EP, ”Det stora uppvaknandet”, som släpps i april. En fängelsespelning på Littfest. Ett band som heter Bottenvikens Silverkyrka, och som förtjänar att få lite frågor av Stadens Muller.

Hur lång tid har ni existerat som duo/församling? Ni har redan hunnit med exempelvis rejv i Reykjavik. Hur lyckades ni få det giget? Sen såg jag att ni hade med Seydisfjördur Extaskör på ett hörn också. Utveckla!

Under hösten och början av vintern befann sig Andréas på en mission i de östra delarna av Island, mer specifikt i samhället Seydisfjördur.
Ett stark koppling till det elektriska evangeliet uppstod i bygden och folk från världens alla hörn slöt upp i församlingens rytm.

‘Seydisfjördurs Extaskör’ bestod således av medlemmar från Australien, Förenta Staterna och Danmark vilka sedan följde med oss till Reykjavik.
Efter vår midnattsmässa i stadens industriella utkant spenderades följandes dagar av utforskande av liknande uttryck i gatupredikningar och källare i innerstan.

Extaskör

Ni beskriver er musikstil som VäckelseAcid. Är det acid med kyrkoreverb eller har jag fått det om bakfoten?

Vi har en tro på techno som ett medel för att uppnå extas och väckelse, en känsla och idé om evigheten. Vi har en stark övertygelse att det finns en relation mellan rytmen och de elektriska impulser som får hjärtmuskeln att dras samman. Detta lägger grunden för resan och sedan vidare mot evigheten i synthens övre frekvenser.

På 1930- och 1940-talet banade Syster Rosetta Tharpe vägen för gospeln med sin elektriska gitarr spelandes på rock-klubbar och pubar. På 1970-talet inkorporerade Syster Irene O’Connor trummaskinen för att ytterligare expandera gospeln och nå fram till massorna.
Vi fortsätter i deras spår och predikar genom syntharna och trummaskinerna.

Bottenviken1Hur startade församlingen?

Det hela startade i de mörka timmarna under sommarsolståndet 2015, efter att ha korsat Dalälven i vår röda bil befann vi oss på en äng i Aspeboda socken, Falu Kommun.
Över den dimhöljda ängen dundrade en kicktrumma som ledde oss ett dygn senare hem till Västerbotten med en mission. Veckan därefter spelades ‘Det Stora Uppvaknandet’ in.

bottenviken2
Hur funkar det med Bottenvikens Silverkyrka live? Är det mer ett DJ-set än livespelning, eller hur ser ni själva på det? Spelar ni instrument live, och vad i så fall?

I dagsläget så använder vi oss endast av elektroniska instrument för att frigöra oss från det jordiska under våra mässor. Tidigare spelade vi även vissa akustiska instrument live så som trummor och tramporgel men detta upplevdes förvilla publiken från att fullkomligt bli ett med ljuden och budskapet. Nu försöker vi skala av det visuella och flytta fokusen från oss som budbärare och fokusera mer på församlingen och att leda den genom rörelse till evigheten. Vi har tappat för många decennier till att tillbe och dyrka falska Apolloniska ”gitarrgudar”.

Bottenviken3
Nya EP:n heter ”Det Stora Uppvaknandet” och singeln ”Din Kropp För Dig Utgiven”. Utveckla gärna titlarna/tematiken på EP:n. I vad består det stora uppvaknandet?

Vi har en övertygelse om extasen som kan uppnås i dansmusiken och på dansgolvet som bäst kan beskrivas i Lydia Lithell’s text från ”Jag har hört om en stad ovan molnen” Segertoner 1988 som nr 666 under rubriken ”Himlen”:

Jag har hört om ett land utan tårar, utan sorg, utan nöd, utan strider,
och där ingen av sjukdom mer lider, och en gång, tänk en gång är jag där!

I detta liv är den fjärde dimensionen, tid, en stabil konstruktion som upprätthålls av den rådande samhällsstrukturen, men den är inte ogenomtränglig.

Med energi; kärlek, magi, rytmer och drömmar kan vi bryta ner den. När ett tangerande universum uppstår raseras accepterade sociala normer och i kollapsen föds nya gemenskaper.
Väckelsen är denna, det Stora Uppvaknandet.

Kulturen, Konsten och Musiken går alltid hand i hand med den rådande samhällsstrukturen, kulturen under medeltiden och romantiken gick hand i hand med kyrkan som den dominerande makten för tiden.

Idag är det kapitalet som styr och kultur tar då oundvikligen den formen vare sig det är Summer burst eller Kitok.

Så länge vi är medvetna om ett tidsbegrepp som har en början och ett slut medför det medvetenheten om döden så måste vi således finna något som fyller det med mening,
något som makten alltid tagit fasta vid. Vi måste således skaka av oss den medvetenheten för att bli fria och vi tror att dansen är nyckeln.

bottenviken4
Ni släpper EP:n på Gävlebolaget Lamour Records. Hur fick de nys om er? Berätta!

Vi försökte nå ut med ”det stora uppvaknandet” så att fler kan ta del av och låta sig inspireras till att hålla i sina egna väckelsemöten.

Lamour var intresserade och vänliga nog att hjälpa oss med det. Vi har en förhoppning att skivan tids nog kan komma att få samma spridning som Pelle Karlssons ‘Han är min sång och min glädje’, 1973 och kunna återfinnas i var loppisback.

Bottenviken5
Planer närmaste tiden? För församlingen, och kanske planeten i övrigt?

Vi jobbar oförtrutet med nya ljud och rytmer som förmedlar vårt budskap, och snart börjar det bli dags för en ny mission om vi ska hinna nå fram till så många som möjligt innan tiden är inne.

På Bottenvikens Silverkyrkas VIMEO och deras Facebook finns några tidigare video-teasers att beskåda: https://vimeo.com/silverkyrkan